Photo Gallery
OPEN AIR BÜHNE 2017 Highlights
27. Juli 2017
Imany – 26. Mai 2017 – Alte Oper
30. Juni 2017
Blues Pills – 26. Mai 2017 – Gibson Club
30. Juni 2017
Birdy – 26. Mai 2017 – Alte Oper
30. Juni 2017
Peaches – 25. Mai 2017 – sankt peter
30. Juni 2017
BOY – 25. Mai 2017 – Alte Oper
30. Juni 2017
Alexa Feser – 24. Mai – Alte Oper
30. Juni 2017
Dillon – 24. Mai 2017 – st.peter
30. Juni 2017
Martina Schwarzmann & Claudia Koreck – 24. Mai 2017 – Alte Oper
30. Juni 2017